Svi članci autora: Sanja Štritof

Doula – tko je to?

Sanja Štritof

Doule su žene koje pomažu drugim ženama kroz trudnoću, na porodu i u danima babinja, tiha pratnja budućim majkama. Naziv Doula dolazi nam iz davnina, a označava žene koje služe drugim ženama. Doule imaju svoju tradiciju i u svijetu su jako dobro prihvaćene. Biti Doula za mene je najljepši poziv na cijelom svijetu, pomoć mojim majkama i moj utjecaj da im iskustvo trudnoće, poroda i majčinstva bude onakav kakvog svaka žena i majka zaslužuje, me ispunjava i usrećuje. Na području „trudnoće i majčinstva“ potrebne su velike promjene, a ja svakako želim dati i dajem svakodnevno svoj doprinos. Moj poziv obuhvaća pripremu budućih majki, njihovih partnera i cijelih obitelji na situacije s kojima će se susretati kroz trudnoću i nakon djetetovog rođenja.

Pročitaj više