Informacije o trgovačkom društvu:

AZT POZITIVA d.o.o.

VIII Podbrežje 31

10020 Zagreb

Adresa elektroničke pošte: info@mamasoon.hr;  maja.dzapo.azt@gmail.com

Tvrtka upisana u registar: Trgovački sud u Zagrebu Tt-18/33489-4; MBS: 081198396; OIB: 66228252574
Direktor: Maja Džapo
Temeljni kapital: 20 000 kn upisan u cijelosti
IBAN : HR6623600001102726610 Zagrebačka banka d.d.

 

Naši partneri: